Home

Srdačan pozdrav !

Dobrodošli na stranice tvrtke Ponto projekt d.o.o.! Bavimo se biološkim i mehaničkim pročišćavanjem otpadnih voda, koristeći bioaugmentaciju i aeraciju. Slobodno proučite stranice. Bit će nam drago ako pronađete interes i rješenje svojih problema. Stojimo na raspolaganju! Ukoliko imate problema s otpadnom vodom kao što su preopterećenost parametara BPK, KPK, TSS i dr., ne postižete zadovoljavajuće parametre propisane vodopravnim dozvolama, smrde Vam septičke jame ili otpadna voda. Čepe se cijevi, prečesto praznite mastolove, slaba Vam je biomasa na uređaju za pročišćavanje, ili jednostavno trebate jedan !?!

                                                 DOŠLI STE NA PRAVO MJESTO !!!

Bakterijsko-enzimski preparati, kao što je SK3 Septik, Protox i SK3 Septik (Biomass) dio je ponude bio-kemijskih pripravaka namjenjenih za ubrzavanje biološke razgradnje organskih onečišćenja u septičkim jamama, uređajima za pročišćavanje, odvodima, mastolovima, i dr.

SK3 Septik - bakterijsko-enzimski preparat namjenjen pročišćavanju i održavanju septičkih jama. Preparat je na hrvatskom tržištu već oko 10 godina i samim time dokazuje svoju kvalitetu. Više…

Protox - tekući bakterijsko-enzimski preparat – koncentrat 20X,  namjenjen pročišćavanju i održavanju odvoda i mastolova te crpnih stanica. Koriste ga brojni restorani i hoteli te komunalne ustanove…     Više…

Aerobug – Uređaj, čiji komplet čine tijelo aerobuga koje se uranja u vodu, te zračne pumpe s vremenskom sklopkom koja se nalazi na suhom i sigurnom mjestu. Prvenstvena svrha mu je da zauvjek riješi smradove i krute naslage na zidovima septičke jame te postepeno odčepi drenažu koja ako je ikad bila upojna – postat će opet !      Više…

Tricel - linija gotovih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pod imenom Tricel. Ugrađuju se kao totalno rješenje za kućanske ili komercijalne sanitarne vode (siva i crna voda). Kvaliteta izlazne vode zadovoljava europske/hrvatske propise za ispuštanje u okoliš. Uređaji su od ekvivalenta stanovnika ES6 pa do ES500. Za veće slobodno postavite upit.        Više…