Biokocka
Biokocka je usavršeni biološki proizvod, namjenjen održavanju i pročišćavanju otpadnih voda u crpnim stanicama, mastolovima, septičkim jamama ili uređajima za pročišćavanje. Biokocka  sadrži mikroorganizme, enzime te mikro i makro nutricije specijalno formulirane za razgradnju masnoća i masnih depozita u oknima i jamama.
Kako dozirati?
Kada stavljate biokocku u crpnu stanicu ili mastolov ne stavljajte je na udar direktnog dotoka. Turbulencija i efekt ispiranja mogli bi ubrzati potrošnju same kocke. Idealna pozicija je manje turbulentno mjesto ali ne baš mrtva točka. Biokocka mora biti vječno uronjena u vodu, pa i za najnižih protoka, odnosno dok je visina vode u crpnoj stanici u najnižoj točki, mora biti kompletno uronjena. Očekujte vidljive rezultate za 4-8 tjedana. Ukoliko su masne naslage bile krute trebat će i duže. Navedene upute odnose se na prosječno opterećenu crpnu stanicu.
Koliko će trajati biokocka?
Iskustva sa terena pokazuju da biokocka i njena trajnost ovisi o mnogo faktora. Temperaturi vode, organskoj opterećenosti, turbulenciji, pH i dr. U principu ukoliko se odabere pravilno, kako je propisano, trajnost jedne biokocke trebala bi biti od 30 do 120 dana. Za jača doziranja uranja se više komada odjednom.
Close Menu
Info: