Biokocka
Biokocka je usavršeni biološki proizvod, namjenjen održavanju i pročišćavanju otpadnih voda u crpnim stanicama, mastolovima, septičkim jamama ili uređajima za pročišćavanje. Biokocka  sadrži mikroorganizme, enzime te mikro i makro nutricije specijalno formulirane za razgradnju masnoća i masnih depozita u oknima i jamama.
Kako dozirati?
Kada stavljate biokocku u crpnu stanicu ili mastolov ne stavljajte je na udar direktnog dotoka. Turbulencija i efekt ispiranja mogli bi ubrzati potrošnju same kocke. Idealna pozicija je manje turbulentno mjesto ali ne baš mrtva točka. Biokocka mora biti vječno uronjena u vodu, pa i za najnižih protoka, odnosno dok je visina vode u crpnoj stanici u najnižoj točki, mora biti kompletno uronjena. Očekujte vidljive rezultate za 4-8 tjedana. Ukoliko su masne naslage bile krute trebat će i duže. Navedene upute odnose se na prosječno opterećenu crpnu stanicu.
Koliko će trajati biokocka?
Iskustva sa terena pokazuju da biokocka i njena trajnost ovisi o mnogo faktora. Temperaturi vode, organskoj opterećenosti, turbulenciji, pH i dr. U principu ukoliko se odabere pravilno, kako je propisano, trajnost jedne biokocke trebala bi biti od 30 do 120 dana. Za jača doziranja uranja se više komada odjednom.
Close Menu
Call Now ButtonInfo: