UPOV - Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

Klaro – SBR uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

SBR uređaji Klaro dolaze u plastičnim spremnicima ili se ugrađuju kao retrofit oprema u postojeće betonske jame.

Klaro je njemački proizvod atestiran i certificiran te ga koristimo za rješavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Tricel – Kontinuirani uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

Tricel predstavlja kontinuirani uređaj za pročišćavanje koji se isporučuje u GRP spremnicima, bez potrebe obetoniravanja. Izveden je kao aeracijski sustav s uronjenim biofilmom.

Vršimo preinake septičkih sustava u aerobne jame u svrhu boljeg pročišćavanja, brže razgradnje, smanjenja ispumpavanja ili uklanjanja smrada

Close Menu
Call Now ButtonInfo: