WW Tabs su specijalno formulirane, sporo otapajuće, tablete kisika, pakirane kao 25 x 200 grama u 5 kg kanti. Njihova namjena je da pripomognu stvaranju aerobne sredine i potpomognu bakterijsku razgradnju stvarajući uvjete koji odgovaraju pojedinoj vrsti razgradnje. Koristimo ga najčešće u kombinacijama s našim bakterijsko/enzimskim proizvodima ili samostalno.

Kada ih koristimo uz SK3 Septik, to je najčešće u slučajevima kada postoji potreba da se vrati upojnost jame čija je drenaža prestala piti. Doziraju se direktno u jamu (izlaznu komoru) a količina ovisi o konkretnom slučaju. Dozirati treba kako se odredi jer je septička jama i dalje anaerobni sustav.

Kada se koriste uz Protox ili Biokocku tada se doziraju direktno u mastolov ili crpnu stanicu. Tablete će uvjek završiti na dnu gdje je i najveći deficit kisika, te će nerijetko u prvim trenucima ili danima površina jame izgledati gore nego što je izgledala prije doziranja ali to je samo faza početne razgradnje i likvifikacije te se nesmije zanemariti ni tehnološku shemu jame u koju se dozira.

Close Menu
Call Now ButtonInfo: